Rotterdam Radiology AI cursus

De Rotterdam Radiology AI cursus is een tweedaagse cursus die geavanceerde onderwerpen behandelt binnen de praktische implementatie van AI.

Tijdens deze cursus staan wij stil bij de toegevoegde waarde van AI in de klinische radiologische praktijk. We kijken niet alleen klinisch en technologisch naar dit vraagstuk maar behandelen ook aspecten op het vlak van financiën, ethiek, wetgeving, aansprakelijkheid.

Deze cursus is bedoeld voor radiologen, medisch managers, AIOS, laboranten/ MBB-ers en andere medisch specialisten die geïnteresseerd zijn in praktische implementatie van AI in de radiologie. Niet alleen is dit een cursus waarbij kennis wordt gedeeld, ook fungeert het als bijeenkomst om kennis uit te wisselen.

De cursusdagen bestaan uit presentaties van 15 – 30 minuten met tussendoor lunch en koffiepauzes. Het voorlopige programma is hieronder weergegeven.